Formalització de l'abonament

El pagament de la primera quota d'abonament i les despeses d'inscripció, es fara en efectiu o mitjançant targeta de crèdit a la recepció. A partir de la segona mensualitat, el cobrament de les quotes es farà per domiciliació bancària, segons les dades facilitades prèviament.

(*) La Direcció podrà modificar la forma de pagament segons les necessitats del servei.
Carrer Riera de l'Escorxador, 15, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 50 - Correu: infopmc@l-h.cat