Formalització de l'abonament

La primera quota d'abonament, juntament amb les despeses d'inscripció i/o dipòsit d'abonament i les del control mèdic esportiu, es faran efectives a l'entitat bancària que s'hi indiqui, amb el full d'ingrés corresponent que es facilitarà a la recepció, o mitjançant targeta de crèdit. A partir de la segona mensualitat, el cobrament de les quotes es farà per domiciliació bancària, segons les dades facilitades prèviament.

(*) La Direcció podrà modificar la forma de pagament segons les necessitats del servei.
Carrer Riera de l'Escorxador, 15, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 50 - Correu: infopmc@l-h.cat