Despeses d'inscripció

Representen un cost que l'usuari haurà de fer front només un cop a l'hora d'abonar-s'hi, mentre continuï abonat a la instal·lació i no demani la baixa definitiva. En aquest cas, si l'usuari s'hi vol tornar a inscriure, se li aplicarà el concepte de reactivació de l'abonament, que consisteix en un preu únic per a tots els usuaris de 21,00 €.
 

Infantil 
(de 6 a 14 anys)

27,00 €

Jove 
(de 15 a 20 anys)

27,00 €

Adult 
(de 21 a pensionista)

27,00 €

Gent Gran 
(pensionistes i discapacitats =>33%)

27,00 €


Persones en situació d'ATUR

 

Totes les persones que, acreditin la seva condició d'estar en situació d'atur (inscrites a l'INEM), podran beneficiar-se de l'aplicació d'una bonificació del 100% en les despeses d'inscripció i d'un 25% en la quota del primer i segon mes d'abonament.

Carrer Riera de l'Escorxador, 15, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 50 - Correu: infopmc@l-h.cat