Abonament total
Modalitat d'accés en tot l'horari d'obertura del servei.


Infantil
 
(de 6 a 14 anys)

Titular

15,00 €/mes

2n familiar i posteriors

15,00 €/mes

Família nombrosa

14,30 €/mes

Família nombrosa classe especial

13,40 €/mes

Júnior 15 anys 15,00 €/mes
16 anys 16,00 €/mes
17 anys 17,00 €/mes

Jove 
(de 18 a 20 anys)

Titular

39,10 €/mes

2n familiar i posteriors

29,60 €/mes

Família nombrosa

25,80 €/mes

Família nombrosa classe especial

23,80 €/mes

Adult
(de 21 a pensionista)

Titular

44,80 €/mes

2n familiar i posteriors

34,70 €/mes

Família nombrosa

30,40 €/mes

Família nombrosa classe especial

28,10 €/mes

Gent Gran 
(pensionistes i discapacitats =>33%)

Titular

25,50 €/mes

2n familiar i posteriors

19,40 €/mes

Universitari

Titular

34,20 €/mes

Carrer Riera de l'Escorxador, 15, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 50 - Correu: infopmc@l-h.cat